Starptautiskā sadarbība


Kuldīgā uzņem Europa Nostra valdes locekli

Biedrība “Kultūras projektu koordinācijas centrs” no 11.-12. jūlijam uzņēma Europa Nostra  valdes loceklei Piet Raspaert no Beļģijas, kurš bija ieradies Kuldīgā, lai iepazītos ar kultūras mantojuma saglabāšanas programmām vecpilsētā.
Piet Raspaert Kuldīgā tikās ar mūsu biedrības biedriem, Kuldīgas novada pašvaldības Attīstības pārvaldes speciālistiem, vietējiem arhitektiem un amatniekiem. Viņš arhitektu vadībā iepazinās ar vecpilsētu, apmeklēja bibliotēku Sinagogas ēkā, iepazinās ar Rātsnamu pēc rekonstrukcijas, kā arī ar vecpilsētas restaurētajām dzīvojamām ēkām.

Piet Raspaert kopš 2011. gada ir Europa Nostra valdes loceklis, organizācija ir Eiropas mēroga nevalstiska organizācija, kura darbojas kultūras mantojuma jomā. Tajā pārstāvētas 250 nevalstiskās un bezpeļņas organizācijas no vairāk nekā 50 Eiropas valstīm, no Latvijas šajā organizācijā oficiāli darbojās tikai viena organizācija „Rīgas latviešu biedrība”. P.Raspaert vizītes mērķis Kuldīgā bija pārliecināt Kuldīgā darbojošos mantojuma jomas nevalstisko organizāciju pārstāvjus par ieguvumiem no dalības šajā starptautiskajā organizācijā.

Piet Raspaert uzsvēra, ka galvenais ieguvums esot sadarbības iespējas ar jau minētajām 250 nevalstiskajām un bezpeļņas organizācijām no vairāk nekā 50 Eiropas valstīm, kuru vidū esot viegli iespējams atrast sadarbības partnerus ar līdzīgiem centieniem mantojuma saglabāšanas jomā, kas paver jaunas iespējas arī starptautiska finansējuma piesaistei, kas šobrīd ir aktuāls jautājums Kuldīgas vecpilsētai. Kā būtisku ieguvumu Raspaert minēja Europa Nostra interešu pārstāvniecību ES un Eiropas komisijā, kas nodrošinot spēcīgu interešu lobiju mantojuma saglabāšanai, kā arī iespēju piesaistīt mantojuma jomas profesionāļus – ekspertus ar nozīmīgu pieredzi, kas varētu palīdzēt definēt vecpilsētas vērtības, noteikt attīstības virzienus vecpilsētas sakārtošanai un ieteikt priekšlikumus procesu organizācijai.

 

Pārstāv biedrību Europa Nostra kongresā Atēnās.

Biedrības “Kultūras projektu koordinācijas centrs” valdes priekšsēdētāja Ilze Zariņa no 14.-16. jūnijam uzturējās Atēnās, kur notika “Europa Nostra” gadskārtējais kongress.

Šī kongresa ietvaros Atēnās Benaki muzejā tika rīkots starptautisks Eiropas kultūras mantojuma saglabāšanas gadatirgus, kur I.Zariņa prezentēja Kuldīgas pieredzi koka ēku saglabāšanas jomā. Šī prezentācija saņēma augstu novērtējumu no Francijas, Vācijas un Skandināvu kultūras mantojuma jomas ekspertiem.
Kongresa norises laikā I.Zariņa tikās ar Skandināvijas valstu, Vācijas, Francijas, Īrijas un Lielbritānijas „Europa Nostra” vadītājiem un pārstāvjiem, saņemot daudzpusējus turpmākās sadarbības piedāvājumus, kas ļaus pilnveidot metodes darbam, iesaistot vietējos iedzīvotājus Kuldīgas vecpilsētas unikālo vērtību saglabāšanā.

Europa Nostra ir Eiropas mēroga nevalstiska organizācija, kura darbojas kultūras mantojuma labā. Tajā pārstāvētas 250 nevalstiskā un bezpeļņas organizācijas no vairāk nekā 50 Eiropas valstīm, kurās kopumā iesaistīti vismaz 5 miljoni pilsoņu. To atbalsta arī vairāk nekā 150 iesaistīto valsts iestāžu un korporāciju, un vairāk nekā 1500 individuālu dalībnieku. Tās plašais profesionāļu un brīvprātīgo tīkls darbojas Eiropas kultūras mantojuma saglabāšanā šai un nākamajām paaudzēm.

Kongresa ietvaros I.Zariņa tikās ar Somijas, Norvēģijas, Zviedrijas un Igaunijas Europa Nostra vadību un pārstāvjiem, pārrunājot iespējamos biedrības „KPKC” ieguvumus no iespējamās iestāšanās šajā organizācijā. Tika secināts, ka minēto valstu pārstāvji varētu sadarboties maza mēroga koka vecpilsētu saglabāšanā, jo iesaistītajām valstīm ir radniecīga pieredze vēsturisko kokamatniecības prasmju saglabāšanā, tradicionālo amatniecības metožu izmantošanā un tradicionālo celtniecības materiālu izmantošanā. Tika iecerēts, ka kopīgi varētu rīkot starptautiskas koka restaurācijas darbnīcas un „KPKC” izteica priekšlikumu, ka pirmā šada veida darbnīca varētu tikt sarīkota Kuldīgā 2014. gada augustā. Šajā darbnīcā varētu piedalīties 2-3 amatnieki no katras pilsētas. Puses vienojās, ka kopīgie aktuālie jautājumi ir ugunsgrēka draudu novēršana un risku apzināšana vēsturiskajās vecpilsētās, mūsdienu arhitektūras integrācija vēsturiskajā vidē un vides pieejamības nodrošināšana vēsturiskajās pilsētās. Partneri nolēma, ka katra puse apsvērs iespējas sadarbības projekta finansēšanai un vienojās, ka sadarbība varētu tikt uzsākta ar 2014. gada sākumu.

I.Zariņas dalību kongresā finansēja VKKF, atlīdzība starptautiskās sadarbības veidošanai tiek finansēta 92,07% no Eiropas Savienības ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu. Aktivitāte tika īstenota projekta „Kurzemes biedrību kapacitātes stiprināšana kultūras mantojuma saglabāšanas pakalpojumu sniegšanai” ietvaros.

  

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Beļģiju un Holandi

No 16.-21. aprīlim biedrības „Kultūras projektu koordinācijas centrs” biedri Ilze Zariņa, Agnese Buka, Jana Jākobsone, Zita Bergmane, Ilze Dambīte-Damberga, Didzis Nolle, biedrības „Tāšu muiža” biedri Kristīne Veinberga un Juris Zviedrāns, biedrības „ICOMOS” biedri Katrīna Kukaine un Agnese Rupenheite piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā  Beļģijā un Holandē, lai iepazītos ar inovatīviem iedzīvotāju iesaistīšanās piemēriem kultūras mantojuma saglabāšanā, lai šos piemērus adaptētu Latvijas situācijai. Nodibināti sadarbības kontakti ar 8 biedrībām, lai īstenotu starptautisku sadarbību ar ārvalstu NVO kultūras mantojuma politikas īstenošanai.

Pieredzes apmaiņas brauciena noslēgumā izstrādāts ārvalstu prakses piemēru un kultūras mantojuma jomā strādājošu organizāciju kontaktu apkopojums.