Aktualitātes


07.08.17.

Biedrība „KPKC” sadarbībā ar Kuldīgas Restaurācijas centru šovasar uzsākuši īstenot vērienīgu izglītības projektu “Pieaugušo izglītības metožu attīstība, kas nepieciešamas kultūras mantojuma saglabāšanai”. Projektā kopīgi sadarbosies partneri no Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Norvēģijas, Somijas un Zviedrijas.

Projekta ietvaros paredzēts izstrādāt jaunus, mūsdienīgus mācību materiālus, kas varētu kļūt par nozīmīgu atbalstu vēsturisko ēku iedzīvotājiem, īpašniekiem un apsaimniekotājiem. Sadarbībā ar TV Skrunda uzsākts darbs pie videomateriālu cikla izstrādes ar nosaukumu “Vēsturisko ēku uzturēšana, izmantojot tradicionālos celtniecības materiālus un darbarīkus”. Šī projekta ietvaros izveidos pirmo materiālu “Vēsturisko ēku koka būvgaldniecības elementi. To saglabāšana, uzturēšana un uzlabošana”, kura ietvaros trīs daļās tiks izveidoti videomateriāli. Pirmā daļa “Vēsturisko logu regulārā apkope un uzturēšana” demonstrēs logu atjaunošanas procesu, kuru pašu spēkiem var veikt iedzīvotāji. Otrā daļa “Koka būvgaldniecības elementu galdnieciskais remonts. Bojāto loga daļu protezēšana” tiks veidota kā mācību materiāls galdniekiem un topošajiem restauratoriem. Savukārt trešā daļa “Siltumu zudumu novēršanas iespējas vēsturisko ēku logiem un durvīm” sniegs praktiskus padomus un skaidros, kādus materiālus nav ieteicams izmantot. Tā varēs kalpot par mācību materiālu ēku apsaimniekotājiem, kā arī sniegs izglītojošu priekšstatu iedzīvotājiem, pieņemot būtiskus lēmumus par sava īpašuma uzturēšanu. Pēc to izstrādes, visi materiāli būs piejami mājaslapā internetā www.kuldiga.lv un www.kpkc.lv.

Projekta ietvaros veidos arī praktisku ceļvedi “Siltuma zudumu novēršanas pasākumi vēsturiskās ēkās, izmantojot Baltijas un Skandināvijas valstu pieredzi”, kurā sešu iesaistīto valstu eksperti dalīsies pieredzē, skaidrojot, kā iespējams pielāgot vēsturisku namu mūsdienu vajadzībām, kādus materiālus izmantot siltuma zudumu novēršanai un kādus pasākumus nav ieteicams veikt, lai nekaitētu ēkai. Pēc tā izstrādes materiālu prezentēs starptautiskā seminārā Lietuvā. Materiāls būs pieejams Kuldīgas novada pašvaldībā, kā arī lejuplādējams interneta vietnēs www.kuldiga.lv un www.kpkc.lv.

Projekta ietvaros plānots arī pieredzes apmaiņas brauciens uz Gēteborgas apgabalu Zviedrijā, lai iepazītu vēsturiskās koka vecpilsētas Ekšo apsaimniekošanas pieredzi, iepazītu apjomīga muižas kompleksa uzturēšanas pieredzi, kā arī apmeklētu pieaugušo izglītības centru, kurš atrodas Naas pils ēku kompleksā.

Projekta ietvaros tiks rīkotas divas starptautiskas restaurācijas darbnīcas, kuras papildinās izglītojoši semināri. Viena no tām notiks Tartu 2017. gada augustā, otra Kuldīgā 2018. gada vasarā. Tartu darbnīca tiks īstenota kā pirmā kopīgā projekta partneru tikšanās, kuras ietvaros amatnieki varēs darboties koka konstrukciju restaurācijas darbnīcā, durvju restaurācijas darbnīcā, vai arī papildināt prasmes metālapstrādē. Projekta partneru kopīgais seminārs notiks pagājušajā gadā atklātajā jaunajā Igaunijas nacionālajā muzejā. Kuldīga tajā dalīsies pieredzē par Štafenhāgena nama atjaunošanu un restaurāciju.

Biedrība “Kultūras projektu koordinācijas centrs” ir projekta vadošais partneris. Projekts tiek īstenots ar NordPlus Adult finansiālu atbalstu. 
norden.org

 

 

 

Zaļi – tas ir daudzkrāsaini

20.maijā, Saldus novada svētku ietvaros biedrība „Kultūras projektu koordinācijas centrs” sadarbībā ar Saldus mākslas un mūzikas skolu un Mākslu attīstības biedrību "Ilizanna” aicināja uz vides izziņas akciju Kurzemes reģiona iedzīvotājiem „Zaļi – tas ir daudzkrāsaini”.

Pasākuma programmā bija 6 vides izziņas darbnīcas, kurās ikviens interesantā un saistošā veidā varēja apgūt daudz jauna par pļavu un mežu ekosistēmām un to daudzveidības saglabāšanas nozīmi. Zāļu tēju atpazīšanas vikorīnā bija iespēja mēģināt atpazīt dažādus ārstniecības augus un nogaršot zāļu tējas. Varēja iepazīt Latvijas mežos augošās ēdamās un indīgās ogas, kā arī degustēt no meža ogām gatavotu produkciju. Atraktīvi bija Latvijā augošo koku atpazīšanas uzdevumi, kur kokus vajadzēja atpazīt gan pēc to lapotajiem zariem, gan koksnes un mizas. Īpaši Latvijas dižkokiem veltītajā darbnīcā varēja gan rēķināt, gan uzzināt dižkoku apkārtmērus, gan iepazīt Kurzemes lielākos dižkokus.

Savukārt radošajās darbnīcās tika piedāvātas idejas aprites ekonomikas veicināšanai ikdienā, kur dalībnieki paši varēja skaisti apdrukāt auduma maisiņus un no otrreiz izmantojamiem priekšmetiem un iepakojumiem radīt dekoratīvus darbiņus. Pasākuma teritoriju īpaši greznoja Annas Dobeles vadībā izgatavotie darbi, kas sniedza efektīvas idejas kā izmantot senas plates, izlietotus flomasterus un iepakojumus noformējuma elementu veidošanai, kas greznotu jebkuru brīvdabas pasākumu.

Projekta īstenošanu finansē Latvijas Vides aizsardzības fonds.

I.Zariņa
Projekta vadītāja

 

2014. gada 12. decembrī

VEIKSMĪGA 2014.GADA RESTAURĀCIJAS SEZONA VECPILSĒTĀ

Logu akcija

Septembrī noslēdzas regulārā logu akcija, kuras ietvaros vecpilsētas iedzīvotāji izmantoja iespēju sakārtot sava dzīvokļa logus. Iedzīvotāju atsaucība šogad sasniegusi ievērojamu apjomu, jo kopumā akcijā darbojās 28 ģimenes. Mēs varam lepoties ar čakliem un darbīgiem kuldīdzniekiem no Ventspils, Jelgavas, Rumbas, Pētera, Baznīcas, 1905. gada ielas, Skrundas, Mazās Annas, kuri apguva nepieciešamās prasmes un iemaņas, lai sakārtotu sava īpašuma logus pēc tradicionālām metodēm. Šī sezona atklāj, ka iespēju, izmantot pašvaldības piedāvāto atbalstu, izmantojuši iedzīvotāji, kuru logu stāvoklis bija vērtējams kā kritisks un pašu spēkiem vien, logus nebija iespējams sakārtot. Akcijas ietvaros pašvaldība atbalstīja arī koka rāmju galdniecisko remontu, kuru veica pieredzējis meistars.

Restaurācijas centra speciālisti atzīst, ka akcija ir izdevusies un arī nākamgad akcija tiks turpināta. Šāda veida akciju restaurācijas centrs rīkoja jau piekto gadu un cer, ka iedzīvotāju atsaucība arī turpmāk turpinās pieaugt. Nākamā pieteikšanās 2015. gada logu sakārtošanas akcijai tiks izsludināta nākamā gada maijā.

Kuldīgas novada dome pasākumu atbalsta, piedāvājot izmantot darbu veikšanai nepieciešamos instrumentus, lineļļu rāmju gruntēšanai, ķiti un krāsu darbu paveikšanai bez maksas. Tādējādi šī ir reāla iespēja iedzīvotājiem bez maksas, izmantojot savu laiku un darbu, sakārtot sava nama logus.

Izglītojošas programmas

Ar VKKF finansiālu atbalstu šosezon veiksmīgi tiek īstenoti 2 projekti „Izglītojoša programma restauratoriem un amatniekiem „Tradicionālās jumta konstrukcijas un to bojājumu novēršana”” un „Kultūras mantojuma laboratorija „Tradicionālo kokamatniecības prasmju apgūšana ēku būvkonstrukciju bojājumu novēršanai””.

Šo projektu ietvaros, sadarbojoties ar arhitektiem Janu Jākobsoni un Alsi Orniņu, sekmēta amatnieku izpratne par vēsturisko ēku jumta konstrukcijām, to bojājumu apzināšanas un novēršanas metodēm. Paralēli veikti arī prakstiski darbi vecpilsētas ēkām, kas sekmēs Kuldīgas vecpilsētas unikālās kārniņu jumtu ainavas autentiskuma saglabāšanu, veicot konservācijas un restaurācijas darbus atbilstoši mūsdienu prasībām.

Praktiski restaurācijas darbi

Restauratora Māra Gulbja vadībā šosezon paveikta ēkas 1905.gada ielā 1 ielas un vienas pagalma fasādes restaurācija, kuras rezultātā nodrošināta 18. gs. būvētās koka ēkas ilgtspēja. Minētā ēka ir tipveida koka guļbūve ar koka dēļu apšuvumu. 20.gs. sākumā ēka paplašināta, tai izveidota šodien redzamā dekoratīvā, eklektiskās formās veidotā fasāde ar balkonu. Restaurācijas koncepcijas autore ir arhitekte Kristīne Veinberga. Ēkas restaurāciju finansē tās īpašniece, līdzfinansējums piesaistīts no konkursa „Valsts nozīmes kultūras pieminekļa „Kuldīgas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā esošo ēku, kā arī Kuldīgas novadā esošu Latvijas valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ietverto ēku restaurācija un konservācija”. 

Satiec un iepazīsti lidojošo vimbu!

Biedrība „Kultūras projektu koordinācijas centrs” aicina kuldīdzniekus un pilsētas viesus sestdien, 26. aprīlī 11:00-16:00 uz Pils dārzu, lai pasākuma „Lido zivis” ietvaros satiktu un labāk iepazītu lidojošās vimbas.

Īpaši tiek aicinātas ģimenes ar bērniem un skolēni, kurus gaidīs vides izziņs pieturas – aizraujošā Ventas upes zemūdens pasaule, eksperimenti un pētījumi mikroskopā, daudz jauna par dzīvi Ventā un pie tās, ūdensputni un ūdensaugi, senie zvejas rīki, iespēja izkrāsot savu abinieka vai rāpuļa mulāžu, izgatavot foto rāmīti vai hercoga flotes kuģi, kā arī citi pārsteigumi.

“Jauno makšķernieku skolā” varēs apgūt zināšanas par makšķerēšanas noteikumiem, uzzināt par zemūdens medībām, pieredzējušu meistaru vadībā apgūt atļautos makšķerēšanas veidus un uzzināt, kādu kaitējumu rada nelegālo makšķerēšanas rīku izmantošana.

Apmeklētājus priecēs Kuldīgas kultūras centra jauniešu teātris „Focus” režisores Daigas Pirtnieces vadībā ar vides izglītības izrādi “Kur beidzas skudru ceļš, tur sākas zivju ceļš”, kas atraktīvā veidā vēsta par vimbu nārstu.

Īpaši kārdinoša solās būt „Zivju virtuve”, kas vēstīs iedzīvotājiem par iespējām izmantot uzturā vietējo zivsaimniecības produkciju. Varēs iemācīties pagatvot un nogaršot zivju zupu pārgājiena apstākļos uz ugunskura. Savu veiklību varēs pārbaudīt zivju tīrīšanas un filēšanas meistarklasē, kuru vadīs Skrundas arodvidusskolas meistari. Apmeklētāji aicināti piedalīties „Suši darbnīcā”, paši gatavojot un degustējot suši.

Pasākuma norises apmeklētājiem ir pieejamas bez bezmaksas. Aktivitātes tiek īstenotas LVAF finansētā projekta „Ventas upes dzīvo resursu saglabāšanas veicināšana” ietvaros.

I.Zariņa
Projekta vadītāja